Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.   Læs mere om vors cookie politik!
 

Vilkår

HAAHR Display, Salgs- og Leveringsbestemmelser
HAAHR Display blev etableret i 2010
Sælger handler kun med erhvervskunder (B2B / handelskøb). Dette gælder uanset betalingsform eller hvordan ordren placeres, f.eks. pr. telefon, brev, e-mail eller over Internet. Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

1. Betaling
På Haahr-Display.dk kan du betale med
Dankort, Vi tager IKKE gebyr for brug af Dankort, Visa DK og MasterCard DK.
 
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Haahr-display.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Hvis du overfører pengene direkte til vores konto 3409 0010633672 (med bankoverførelse) bliver varerne bestilt, når pengene er gået ind på vores konto.
obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor her http://www.emaerket.dk/forbruger/bliv-en-bedre-onlineshopper/laer-om-indsigelsesordningen2. Priser
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende og vises altid i DKK excl. moms ab fabrik (uden fragt). Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer. Varekøb til en værdi under 950,- DKK tillægges et ekspeditionsgebyr på 75,- DKK
Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.
 

3. Fragt / Fremsendelse
Fragtprisen for leveringer i Danmark bliver oplyst inden du godkender din bestilling. Prisen afhænger af, hvilke varer du bestiller, da fragtprisen bl.a. afhænger af varens vægt. For forsendelser til udlandet samt Grønland og Færøerne opkræves de afholdte fragt- og leveringsomkostninger særskilt, der fremsendes særskilt faktura!
Alle varer sendes med fragtmand og leveres til første dør i stueetagen.
Der er ikke muligt at afhente varen.
 

4. Levering og force majeure
På alle varer i webbutikken kan du se den forventede leveringstid.
Den angivne leveringstid er den afsendelsestid, producenten har oplyst os. Denne leveringstid opdateres typisk en gang om måneden ud fra vores leverandørs lagerfiler.
Derfor er det en forventet leveringstid og således ikke nogen garanti for, at du har produktet til den angivne tid, men vi vil altid bestræbe os på rettidig levering. Vi forbeholder os ret til at foretage delleverancer.
Der tages forbehold for evt. varer i restordre ved producenten.
(Alle vores leveringstider regnes fra først kommende arbejdsdag kl. 8.00)
Haahr-Display.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer samt evt. håndværkerudgifter i forbindelse med forsinkede leverancer, transportskader og fabrikationsfejl i produkter.

Levering af varer anses for sket, når fragtmanden har leveret varen på bestillingsadressen, og kunden har modtaget varen. Vælges det, at varen må stilles, har kunden selv ansvaret for varen, så snart fragtmanden har stillet varen på modtageradressen. Skulle kunden ikke være der til at modtage en vare, som ikke må stilles, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostninger ved genudkørsel af varen.
Leveringstid gælder med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgers underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som sælger ved anbefalet meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.


5. Modtagelse
Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med bestillingsbekræftelsen. Vi anbefaler på det kraftigste at man kontrollerer varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen.
Såfremt der er skade på en vare gøres indsigelse overfor transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogen af varerne. (Er der tvivl anbefaler vi at kassen ikke kun kontrolleres udvendig). Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden! Har kunden givet tilladelse til at pakken må stilles, kan der forekomme tvivlsspørgsmål om hvornår en evt. skade på produktet er sket. Vi anbefaler kun at dette benyttes på produkter der ikke er særligt skrøbelige. Der vil således kunne opstå situationer hvor et produkt ikke kan erstattes. Er varen/emballagen beskadiget, kan du enten nægte modtagelse, hvorefter fragtmanden tager pakken med retur. Vi skal herefter kontaktes. Du kan også modtage pakken, men kvittere på fragtbrevet "Modtaget med forbehold" og indholdet af pakken kan tjekkes efter fragtmanden er gået. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig hos transportøren eller hos os.
Det er vigtigt at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør.
Synlige defekter eller mangler skal anmeldes til Haahr-Display.dk på leveringsdagen eller senest dagen efter! Senere henvendelser kan medføre at sagen afvises af transportfirmaet.
Håndterbare leveringer under 30 kg sker til den anviste adresse, dog max. 1. sal eller kælder. Leveringer over 30 kg eller uhåndterbare leverancer leveres nærmest muligt leveringsadressen, i rampe- eller gadeplan.
 

6. Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Haahr-display.dk
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;
a) har modtaget din vare
 
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@haahr-display.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument her.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
 
Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. De fleste vare kan kun sendes med fragtmanden.
Udgifterne for returnering kan der ikke svares entydigt på - da fragten afhænger af volume/vægt.
 
Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 
For at vi kan behandle din fortrydelse så hurtigt og effektivt så muligt, beder vi dig kontakte os før du sender varen retur til:
 
Haahr-Display.dk
HAAHR Display
Co/ AG Lagercenter ApS
Frederiksværksgade 197
3400 Hillerød
 
Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores standardfortrydelsesformular.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
 
7. Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)  
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler på Haahr-display.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Ved B2B/handelskøb har sælger intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
 
Varen sendes til:
Haahr-Display.dk
HAAHR Display
Co/ AG Lagercenter ApS
Frederiksværksgade 197
3400 Hillerød


Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


8. Service
Ved behov for service kan vores tekniske service kontaktes via e-mail: info@Haahr-Display.dk

Haahr-Display.dk dækker ikke håndværkere eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af produktet.


9. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af de af sælger leverede produkter. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


10. Ejendomsforhold
Haahr-Display.dk forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.


11. Ophavsret
Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører Haahr-Display.dk og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden Haahr-Display.dk skriftlige tilladelse.

 
12. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Haahr-display.dk har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
CVR nummer for virksomheder

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Haahr-display.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Direktøren for Haahr-display.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige hos Haahr-display.dk er direktøren.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Haahr-display.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Haahr-display.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Haahr-display.dk via e-mail info@haahr-display.dk.
 

13. Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Haahr-Display.dk tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

 
14. Afgivelse af ordre
Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Haahr-Display.dk har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
Ordren kan altid følges online via vores kundecenter. Her kan faktura udskrives samt leveringstider kan følges.


15. Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Keld Haahr Nielsen keld@haahr-display.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr ”  


16. Øvrige informationer
Vi henviser til vores kundeservice for nærmere info omkring sikkerhed ved betaling, hvordan du handler og ofte stillede spørgsmål.
Alle aftaler med Haahr-Display.dk indgås på dansk. Parterne har aftalt, at evt. retstvister imellem parterne skal foregå ved Retten i Hillerød.
Returadresse:

Haahr-Display.dk
HAAHR Display
Co/ AG Lagercenter ApS
Frederiksværksgade 197
3400 HillerødStandardfortrydelsesformular
 (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til  Haahr Display - Sydkajen 20 1. th. - 3600 Frederikssund - Tlf.: 21 68 92 80 info@haahr-display.dk
 
 
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 
 
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 
 
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 
 
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 
 
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
 
- Dato
 
 
(*) Det ikke relevante udstreges

 
Haahr Display - Sydkajen 20 - 3600 Frederikssund - CVR: 17206435 - Tlf.: 21 68 92 80