Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.   Læs mere om vors cookie politik!
 

Vilkår

HAAHR Display, Salgs- og Leveringsbestemmelser

HAAHR Display blev etableret i 2010
Sælger handler kun med erhvervskunder (B2B / handelskøb). Dette gælder uanset betalingsform eller hvordan ordren placeres, f.eks. pr. telefon, brev, e-mail eller over Internet. Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

1. Betaling
På Haahr-Display.dk kan du betale med Dankort, Visa DK, MasterCard DK og Mobilepay.
Vi tager IKKE gebyr for brug af Dankort, Visa DK og MasterCard DK.


Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Haahr-display.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Hvis du overfører pengene direkte til vores konto 3409 0010633672 (med bankoverførelse) bliver varerne bestilt, når pengene er gået ind på vores konto.
obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor her http://www.emaerket.dk/forbruger/bliv-en-bedre-onlineshopper/laer-om-indsigelsesordningen

2. Priser
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende og vises altid i DKK excl. moms ab fabrik (uden fragt). Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer. Varekøb til en værdi under 950,- DKK tillægges et ekspeditionsgebyr på 75,- DKK
Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.
 
3. Fragt / Fremsendelse
Fragtprisen for leveringer i Danmark bliver oplyst inden du godkender din bestilling. Prisen afhænger af, hvilke varer du bestiller, da fragtprisen bl.a. afhænger af varens vægt.
For forsendelser til udlandet samt Grønland og Færøerne opkræves de afholdte fragt- og leveringsomkostninger særskilt, der fremsendes særskilt faktura! 
"OBS Gældende kun for Grønland og Færøerne: Købsaftalen er først bindende, når kunden har accepteret fragttilbuddet fra den danske havn til Grønland og Færøerne. Den angivet fragtpris er kun til DANSK HAVN! Pga. høje fragtomkostninger fra Danmark til Grønland og Færøerne."

Alle varer sendes med fragtmand og leveres til første dør i stueetagen.
Der er ikke muligt at afhente varen.


4. Levering og force majeure
På alle varer i webbutikken kan du se den forventede leveringstid.
Den angivne leveringstid er den afsendelsestid, producenten har oplyst os. Denne leveringstid opdateres typisk en gang om måneden ud fra vores leverandørs lagerfiler.
Derfor er det en forventet leveringstid og således ikke nogen garanti for, at du har produktet til den angivne tid, men vi vil altid bestræbe os på rettidig levering. Vi forbeholder os ret til at foretage delleverancer.
Der tages forbehold for evt. varer i restordre ved producenten.
(Alle vores leveringstider regnes fra først kommende arbejdsdag kl. 8.00)
Haahr-Display.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer samt evt. håndværkerudgifter i forbindelse med forsinkede leverancer, transportskader og fabrikationsfejl i produkter.

Levering af varer anses for sket, når fragtmanden har leveret varen på bestillingsadressen, og kunden har modtaget varen. Vælges det, at varen må stilles, har kunden selv ansvaret for varen, så snart fragtmanden har stillet varen på modtageradressen. Skulle kunden ikke være der til at modtage en vare, som ikke må stilles, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostninger ved genudkørsel af varen.
Leveringstid gælder med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgers underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som sælger ved anbefalet meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.


5. Modtagelse
Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med bestillingsbekræftelsen. Vi anbefaler på det kraftigste at man kontrollerer varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen.
Såfremt der er skade på en vare, skal der gøres indsigelse overfor transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogen af varerne. (Er der tvivl anbefaler vi at kassen ikke kun kontrolleres udvendig). Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden! Har kunden givet tilladelse til at pakken må stilles, kan der forekomme tvivlsspørgsmål om hvornår en evt. skade på produktet er sket. Vi anbefaler kun at dette benyttes på produkter der ikke er særligt skrøbelige. Der vil således kunne opstå situationer hvor et produkt ikke kan erstattes. Er varen/emballagen beskadiget, kan du enten nægte modtagelse, hvorefter fragtmanden tager pakken med retur. Vi skal herefter kontaktes. Du kan også modtage pakken, men kvittere på fragtbrevet "Modtaget med forbehold" og indholdet af pakken kan tjekkes efter fragtmanden er gået. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig hos transportøren eller hos os.
Det er vigtigt at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør.
Synlige defekter eller mangler skal anmeldes til Haahr-Display.dk på leveringsdagen eller senest dagen efter! Senere henvendelser kan medføre at sagen afvises af transportfirmaet.
Håndterbare leveringer under 30 kg sker til den anviste adresse, dog max. 1. sal eller kælder. Leveringer over 30 kg eller uhåndterbare leverancer leveres nærmest muligt leveringsadressen, i rampe- eller gadeplan.
 


6. Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)  

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler på Haahr-display.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Ved B2B/handelskøb har sælger intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere straks, efter du har opdaget manglen ved varen.
Hvis du handler som erhvervsdrivende, forbeholder vi os retten til at afhjælpe f.eks. i form af

reparationer frem for at ombytte.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
 
Varen sendes til:
Haahr-Display.dk
HAAHR Display
Co/ AG Lagercenter ApS
Frederiksværksgade 197
3400 Hillerød


Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.


Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

7. Service
Ved behov for service kan vores tekniske service kontaktes via e-mail: info@Haahr-Display.dk

Haahr-Display.dk dækker ikke håndværkere eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af produktet.

8. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af de af sælger leverede produkter. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det foranstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. Ejendomsforhold
Haahr-Display.dk forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.

10. Ophavsret
Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører Haahr-Display.dk og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden Haahr-Display.dk skriftlige tilladelse.


11. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Haahr-display.dk har vi brug for følgende oplysninger:
Navn

Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
CVR nummer for virksomheder

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Haahr-display.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.


Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Direktøren for Haahr-display.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige hos Haahr-display.dk er direktøren.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Haahr-display.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Haahr-display.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Haahr-display.dk via e-mail info@haahr-display.dk.
 
12. Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Haahr-Display.dk tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.
 
13. Afgivelse af ordre
Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt. Ordren kan altid følges online via vores kundecenter. Her kan faktura udskrives samt leveringstider kan følges.

14. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du kontakte Keld Haahr Nielsen keld@haahr-display.dk.

Kan vi ikke nå til enighed, er rette værneting Retten i Hillerød.
 
15. Øvrige informationer
Vi henviser til vores kundeservice for nærmere info omkring sikkerhed ved betaling, hvordan du handler og ofte stillede spørgsmål.
Alle aftaler med Haahr-Display.dk indgås på dansk. Parterne har aftalt, at evt. retstvister imellem parterne skal foregå ved Retten i Hillerød.


Returadresse:

Haahr-Display.dk
HAAHR Display
Co/ AG Lagercenter ApS
Frederiksværksgade 197
3400 Hillerød


Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 4/1 2024
 
Haahr Display v/Keld Haahr Nielsen - Sydkajen 20 - 3600 Frederikssund - CVR: 17206435 - Tlf.: 21 68 92 80